Tags: ,

Wijziging examen VMBO Geschiedenis

De syllabus van geschiedenis voor 2018 heeft een andere structuur dan voorgaande jaren en de inhoud van de syllabus is voor een deel veranderd. Er is een brochure geschreven en deze heeft als doel de structuur toe te lichten, de inhoudelijke veranderingen op een rijtje te zetten en voorbeelden te geven van vragen die in het centrale examen 2018 zouden kunnen voorkomen.

De brochure is vooral bedoeld voor docenten geschiedenis die lesgeven aan examenklassen basisberoepsgerichte leerweg (BB), kaderberoepsgerichte leerweg (KB) en de gemengde en/of theoretische leerweg (GL/TL). De eerste centrale examens over de nieuwe syllabus worden afgenomen in 2018.

[ Bekijk hier de brochure ] [ Lees hier meer over de vernieuwing van het vmbo-examen ]

Bekijk ook