Dag van de Geschiedenisdidactiek

De Rijksuniversiteit Groningen (RuG) bereid een nascholingsdag voor, onder de titel 'De dag van de Geschiedenisdidactiek'. De dag vindt plaats op donderdag 5 oktober 2017. Tijdens de dag wordt ingegaan op de relevantie van het geschiedeniscurriculum en – examen. Er wordt hierover gediscussieerd en besproken hoe dit een vervolg moet krijgen in de geschiedenislessen. 

Details over de dag volgen, maar hieronder staat een overzicht van het programma en de personen die aan de dag deelnemen.

Programma

10:00

Ontvangst met koffie/ thee

10:30 Opening door Klaas van Veen, directeur Lerarenopleiding RUG en hoogleraar Onderwijskunde
10:35

Welkom en toelichting op het programma door Paul Holthuis, vakdidacticus Lerarenopleiding RUG

10:45 Beschouwing op het huidige geschiedenisexamen doorArie Wilschut, lector didactiek van de Maatschappijvakken. Arie Wilschut was als secretaris van de Commissie-De Rooij betrokken bij de totstandkoming van het tientijdvakkenkader en het hierop gebaseerde eindexamen Geschiedenis
11:30 Pauze met koffie/ thee
11:45

Paneldiscussie over vorm en functioneren van het huidige geschiedenisexamen met mogelijkheid tot vragen vanuit publiek. In het panel nemen de docenten Tim Huijgen (vakdidacticus lerarenopleiding RUG) en Hanneke Tuithof (vakdidacticus lerarenopleiding Universiteit Utrecht) en lector Arie Wilschut zitting. Discussieleider Paul Holthuis.

12:15

Lunch en boekenmarkt

13:30

Workshopronde 1

14:45 Pauze met koffie/ thee
15:00      

Workshopronde 2

16:15

Uitreiking certificaten en borrel

Ga hier naar de website van de RuG ]

Bekijk ook