Docentendag Fontys Lerarenopleiding

Hoe leiden we samen dé docent geschiedenis van de toekomst op?

Er zijn veel veranderingen op komst in onderwijsland. Het eindadvies 'Ons onderwijs2032' van de commissie Schnabel heeft veel stof doen opwaaien over de toekomstige invulling van het onderwijscurriculum, zo ook voor het schoolvak geschiedenis. De opleiding geschiedenis van Fontys lerarenopleiding in Tilburg wil graag met collega’s  in gesprek over het geschiedenisonderwijs van de toekomst.  

Als datum hebben is gekozen voor vrijdag 7 oktober 2016, met als titel Geschiedenisonderwijs in 2020. Het jaar 2020 is voor de eerstejaars studenten het jaar waarin ze mogelijk afstuderen. Het is van groot belang dat docenten en lerarenopleiders met elkaar bespreken welke kennis en vakvaardigheden de toekomstige geschiedenisdocent moet beheersen. Dit is dan ook het doel van deze dag. 

In een aantal uitdagende workshops zullen bevlogen collega’s samen met de deelnemers o.a. nadenken over onderwerpen als: ‘hoe bespreek ik moeilijke thema’s zoals de Armeense genocide in mijn lessen?’‘hoe kan ik geschiedenisonderwijs inzetten om leerlingen na te denken over de toekomst?’ en ‘hoe kunnen de lerarenopleiding en het voortgezet onderwijs samen een vakdidactisch netwerk opbouwen en onderhouden?’. 

Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met Jos Niewold (j.niewold@fontys.nl) of Aron Borger (a.borger@fontys.nl) of kijk op de website van Fontys Hogescholen voor meer informatie of om je in te schrijven. Aanvraag is gedaan om de uren geregistreerd te krijgen voor het lerarenregister.  

[ Bekijk hier het inschrijfformulier ]

Korte omschrijving workshops: 

Het TL- geschiedenisexamen in de toekomst 

Het vmbo-tl-examen is de afgelopen tijd onderhevig geweest aan veranderingen. Wat houdt dit in voor het voorbereiden op het centraal examen in 2018? Historisch redeneren en overzichtskennis zullen meer prominent aanwezig zijn in het nieuwe examen. Huub Kurstjens van het CITO zal deze workshop leiden en praktische handvatten aanreiken om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden.  

Ethiek, morele oordeelsvorming en geschiedenisonderwijs 

In deze workshop wordt samen met de groep nagedacht over de rol van geschiedenisonderwijs bij het vormen van een moreel oordeel. Simona Boersma en Cees de Groot van de lerarenopleiding Geschiedenis zullen deze workshop verzorgen. 

Nadenken over de toekomst vanuit geschiedenis 

Hoe kun je als docent geschiedenisonderwijs inzetten om samen met leerlingen over de toekomst na te denken. Gijs van Gaans van de lerarenopleiding Geschiedenis zal in discussie gaan met de deelnemers en voorbeelden geven van mogelijkheden.  

Wereldgeschiedenis in de praktijk. Een bredere kijk op geschiedenis

Sinds dit jaar is heeft VGN (Vereniging van Docenten Geschiedenis en Staatsinrichting in Nederlands) een commissie wereldgeschiedenis. Deze commissie is in het leven geroepen om wereldgeschiedenis in deNederland te promoten. Tijdens deze sessie zullen leden van de commissie delen waarom zij het promoten van wereldgeschiedenis belangrijk vinden, methoden introduceren die helpen om wereldgeschiedenis in de praktijk te brengen en het bespreken van watde implicaties van de wereldhistorisch benadering voor de het curriculum kunnen zijn. 

Kruistochten en genociden 

Sommige docenten hebben moeite om gevoelige thema’s zoals genocide te behandelen. Moeilijke thema’s kunnen zeer goed ingezet worden om multiperspectiviteit bij leerlingen aan te leren. Ad van Kempen van de Lerarenopleiding Geschiedenis zal aan de hand van twee onderwerpen samen met deelnemers nadenken over hoe moeilijke thema’s toch besproken kunnen worden.  

Het vakdidactisch Netwerk  

Een goede docent geschiedenis afleveren, is de verantwoordelijkheid  van zowel de lerarenopleiding als de collega’s in de klas. Hoe kunnen we gezamenlijk optrekken om goed uitgeruste docenten voor de toekomst af te leveren? In deze workshop zal de dialoog centraal staan maar ook gezocht worden naar een praktische invulling en organisatie van een samenwerking. Jos Niewold en Aron Borger van de lerarenopleiding Geschiedenis zullen deze workshop verzorgen.  

Big History 

Constance van Hall en Joris Burmeister zullen in 50 minuten laten zien waarom het Big History Project zo’n geweldig vak is om te geven, en ook laten zien hoe de docent geschiedenis kan gebruiken in zijn eigen lessen geschiedenis! 

Bestaat het vak geschiedenis nog in de onderbouw in 2032?  

De Vereniging van docenten Geschiedenis en Staatsinrichting in Nederland (kortweg VGN) is opzoek naar een antwoord op het eindrapport van de commissie Schnabel. Dit rapport roept een aantal vragen op over de toekomst van ons vak in de onderbouw.  In deze workshop zal Jos Niewold, bestuurslid van de VGN, samen met de deelnemers opzoek gaan naar mogelijke antwoorden op deze vragen.  

[ Bekijk hier het inschrijfformulier ]

Bekijk ook