‘Bij nader inzien’: tentoonstelling over opgravingen

Oude archeologische opgravingen opnieuw onderzocht: Resultaten in tentoonstelling ’Bij nader inzien’ in Rijksmuseum van Oudheden

Vanaf 15 april 2014 presenteert het Rijksmuseum van Oudheden de tentoonstelling Bij nader inzien, over nieuw onderzoek naar 31 oude ‘vergeten’ archeologische opgravingen. De opgravingsgegevens en de vondsten zijn de afgelopen jaren opnieuw onderzocht binnen het programma ‘Odyssee’ van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De tentoonstelling laat naast de resultaten daarvan de archeologische vondsten, oude opgravingsverslagen, tekeningen, notities en foto’s zien, die jarenlang verborgen waren in depots en archieven. Zo ontstaat niet alleen een overzicht van nooit eerder vertelde verhalen over de archeologie van Nederland, maar ook een beeld van de archeologie in heden en verleden. De tentoonstelling is te zien tot en met 14 september. Meer informatie staat op www.rmo.nl

Projecten

De Odyssee-verhalen worden verteld in twee zalen. In de eerste zaal zijn de 31 opgravingen gemarkeerd op een enorme landkaart van Nederland op de vloer. Hier gaat het over de achtergronden en de aanpak van het Odyssee-project. In de tweede zaal gaat de aandacht uit naar de afzonderlijke projecten. Dat levert een ware staalkaart van archeologisch Nederland op. Zowel geografisch als in de tijd: van de Boshoverheide met de grootste prehistorische begraafplaats van Noordwest-Europa, Romeinse forten en dorpjes langs de limes en de kust, vroegmiddeleeuwse grafvelden en stadsopgravingen tot de eerste onderwateropgraving van Nederland en vondsten uit de Tweede Wereldoorlog. Alle Odyssee-onderzoekers vertellen in korte filmpjes over hun onderzoek. Met een QR-code kunnen bezoekers de filmpjes ook op hun telefoon bekijken. Bij de tentoonstelling verschijnt het boekje ‘Bij nader inzien’ (€9,95, te koop in de Museumshop).

Over Odyssee

Meer dan de helft van in totaal achtduizend opgravingen die in de 20ste eeuw in Nederland werden gedaan, bleek nooit uitgewerkt te zijn door gebrek aan tijd en geld. NWO en het Ministerie van OCW startten in 2008 samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het onderzoeksprogramma Odyssee, waarbinnen 31 ‘vergeten’ archeologische opgravingen opnieuw zijn onderzocht. Het 32ste project was gericht op het digitaliseren van de onderzoeksresultaten. Het Ministerie van OCW en NWO investeerden 3 miljoen euro in het programma. De resterende 2 miljoen euro bestond uit bijdragen van participanten in de projecten zoals gemeenten en provincies.

Symposium 14 april

Tijdens het Odyssee-slotsymposium op 14 april 2014 bespreken de onderzoekers de opbrengsten van het Odyssee-onderzoek voor archeologisch Nederland en het nut van het uitwerken van oude onderzoeksgegevens. Deelname is gratis, aanmelden kan via www.rmo.nl/symposium

Bron: RMO

Bekijk ook

Add Comment